Regulamin Darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na stronie kierowcydzieciom.eu

1.INFORMACJE WSTĘPNE
I. Strona internetowa www.kierowcydzieciom.eu jest prowadzona przez grupę Kierowcy Dzieciom działającą pod skrzydłami Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera (zwaną dalej Kierowcy Dzieciom), z siedzibą w Krakowie, 31-587, ul. Na Załęczu 1D, KRS: 0000310226. NIP: 6832028124, REGON: 120813351,

II. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn
online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kierowcydzieciom.eu realizowanego przez serwis PayU SA.

III. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul.
Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

IV. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania

V. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców pod adresem https://kierowcydzieciom.eu/regulamin-darowizn/

2.ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
I. Darczyńcą Kierowcy Dzieciom może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby te będą dalej zwane „Darczyńcami”.

II. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Kierowcy Dzieciom celem wsparcia działań.

III. Po wypełnieniu formularza obecnego na stronie www.kierowcydzieciom.eu w celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, Darczyńca zostaje odpowiednio
przekierowany do serwisu payu.pl.


IV. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:
– przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów
tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA
jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych.

V. Ze strony Serwisu PayU, Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.

VI. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z
Kierowcy Dzieciom.


VII. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża
zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych,
zgodnie z punktem 2.IV niniejszego Regulaminu.


3.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
I. Grupa Kierowcy Dzieciom zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz
Ustawą on świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe
Kierowcy Dzieciom , wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z
procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Kierowcy Dzieciom swoje dane
osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych.


II. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz
usuwania swoich danych osobowych.


III. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych grupę Kierowcy Dzieciom działającą pod skrzydłami Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera (zwaną dalej Kierowcy Dzieciom), z siedzibą w Krakowie, 31-587, ul. Na Załęczu 1D, KRS: 0000310226. NIP: 6832028124, REGON: 120813351, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. Zm.). Darczyńca wie, że
podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich
danych i ich poprawiania.


4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Jakiekolwiek komentarze, uwagi i pytania związane z modułem płatności
Darczyńca może kierować na adres admin@kierowcydzieciom.eu

II. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw
Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w
przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem
Kierowcy Dzieciom deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa
w miejsce zakwestionowanego.


III. Grupa Kierowcy Dzieciom ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym
momencie.


IV. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Polecane
Kopia Kopia Kopia Kopia Kopia www.kierowcydzieciom.eu (900×150 px) - 1
8F6F31B6-5DD0-4100-846D-1EBA39760699
Limes (750 x 420 px) (900 x 150 px)
MISTRZOSTWA POLSKI (Nowy baner na LinkedIn)
Shadow

Jadą razem z nami